Puppies/Litters

plans

 

Vre HG kull
K
likk on the picture to see our previous litters!
Klikk på bildet for å se våre HG kull!