Kurs ( Only in Norwegian)

* En lydig hund er en lykkelig hund * 

Som aktiv hundeeier og oppdretter har jeg deltatt på en del kurs med egne hunder og seminarer om det å drive på med hund og det å forstå hund.
Jeg begynte som 16 åring med å være hjelpeinstuktør i Norsk Retriever klub avd Agder og etter et par år hadde jeg mine egne valpekurs/sosialiseringskurs. Etter flere år i NRK avd Agder begynte jeg som instruktør i Kristiansand Hundeklubb og har hatt valpekurs, unghundkurs/nybegynnerkurs innen LP og hverdagslydighet. Valpekurs og hverdagslydighet synes jeg er utrolig kjekt å ha kurs i og det er noe av det jeg brenner for, at en valp skal få en god start med sin nye familie/flokk og at hunden skal bli en trivelig kamerat. Som oppdretter har det å holde valpekurs blitt mer og mer viktig for meg.
En hund kan ikke bli menneske derfor må vi lære oss hundespråket. Vi må lære vår hund å kjenne og kunne gi respons på en slik måte som hunden forstår. For meg er det viktig å fokusere på dette i samspillet mellom hund og menneske/fører/eier/flokkleder...... mange navnelapper på den som skal føre hunden eller "oppdra" hunden.
Å jobbe med hund krever også at vi må ha en viss kunnskap om hundens anatomiske oppbygging og hva som er naturlig eller ikke naturlige bevegelser.
Jeg har de siste 15 årene drevet aktivt med utstilling med mine hunder og med agilety på hobbybasis. Utstilling er en hundesport som også krever mye av hund og fører (handler) for å få gode resultater. Det er ikke bare å komme med en hund som alle sier er fin og tro at man skal få gode resultater. Her er det spesielt viktig å kjenne hunden sin anatomi og gjøre hunden trygg i konkurranse situasjoner, mye skal skje på veldig kort tid og da er det viktig at hunden kan utføre jobben sin på en god måte. Agilety driver jeg med for di det er moro for både hund og eier og er en arena for meg og mine hunder til å jobbe sammen på i en urformell situasjon.
Jeg følger ikke en bestemt treningsmetode/teori, men har funnet ut hva som funker for meg i trening med hund og trening av andre.

Kurs jeg har tatt:
NKKs anatomikurs
NKKs Trinn1 kurs
NKKS oppdretterskole 1 og 2
Handlerkurs med Hugo Quevado A
NKKs Ringsekretær udanning, tatt teori eksamen 2015 (holder på med praktisk oppgaver, 2016)

Kurs jeg holder:

* Valpekurs/sosialiseringskurs (alder: 4-9 mnd)

* Unghundkurs/Nybegynner (alder: 12 mnd og oppover)

Disse to kursene bygger på hverdagslydighet og ikke opp mot konkurranse.

* Handlerkurs/ teori og og praksis ( alder: 4mnd og oppover)

Handlerkurs har jeg hatt hos:

*Norsk Berner Sennenhund klubb avd. Agder 9.-10.04.2011 (referanse: Hilde Berntsen)
*Kristiansand Hundeklubb 2010-2011(referanse: Cathrine Sangvik, Lene Cathrine Ljosdal)
*Tvedestrand Hundeklubb 21.-22.04.2012 (referanse: Tone Ulven Hegland)
*Selvstendige kurs

Har fast kurs hos kristiansand Hundeklubb, høst og vår.

Du er hjertelig velkommen til å ta kontaktmed meg ang. instruktørjobb/kurs. Det behøver ikke være i forbindelse med en klubb, man kan være en gjeng som trener sammen som ønsker helgekurs eller oppdretter som vil tilby kurs for sine valpekjøpere.